"TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH"

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
KHỐI Y TẾ DỰ PHÒNG

KHỐI DỰ PHÒNG

 

 

TT

TỔ CHỨC

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ
chuyên môn

Số điện thoại

 

 

Nam

Nữ

 

 

1

KHOA YTCC- DD

Đoàn Mạnh Khoan

20/5/1973

 

Bác sĩ CKI YTCC

0912.393.677 

 

 

2

KHOA KSBT- HIV/AIDS

Phạm Thị Hoa

 

20/10/1968

Bác sĩ

0904.636.992 

 

 

3

KHOA ATVSTP

Nguyễn Văn Thanh

04/4/1968

 

Bác sĩ

0904.636.992

 

 


Tin khác
Thông tin mới nhất
Đăng nhập