"TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH"

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
 • Thư mời báo giá máy điện châm

  Trung tâm y tế huyện An Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy điện châm với nội dung như sau:

 • Thư mời báo giá hóa chất (18/09/2023)

  Để có căn cứ xây dựng kế hoạch, dự toán mua sắm vật tư tiêu hao y tế, Trung tâm y tế huyện An Dương đề nghị các Công ty/Nhà cung Cấp/Đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi báo giá và file mềm theo phụ lục 01....

 • Thư mời báo giá mua sắm mua sắm test thử chất gây nghiện Morphine/Heroin cho bệnh nhân năm 2023

  Trung tâm y tế huyện An Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá đế tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm test thử chất gây nghiện Morphine/Heroin cho bệnh nhân năm 2023 của trung tâm với nội dung cụ thể như sau:

 • Thư mời báo giá mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho máy gây mê kèm thở CS-30- hãng sản xuất:GE Healthcare-Mỹ

  Trung tâm y tế huyện An Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho máy gây mê kèm thở CS-30- hãng sản xuất:GE Healthcare-Mỹ của trung tâm với nội dung cụ thể như sau:

 • Thư mời báo giá 30/09/2022

  Để có căn cứ xây dựng kế hoạch, dự toán mua sắm Máy siêu âm màu 4D  model VOLUSON P8, Trung tâm y tế huyện An Dương đề nghị các Công ty/Nhà cung cấp/Đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp, gửi 01 báo giá bản cứng và file mềm tài liệu chứng minh các nội dung về: Cấu hình, tính năng kỹ thuật, số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu, phân nhóm trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư 14/2020/TT-BYT.

Thông tin mới nhất
Đăng nhập