"TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH"

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
KHỐI PHÒNG CHỨC NĂNG

KHỐI PHÒNG CHỨC NĂNG

 

 

TT

TỔ CHỨC

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ
chuyên môn

Số điện thoại

 

 

Nam

Nữ

 

 

1

PHÒNG KHNV

Nguyễn Thị Thu Hường

 

18/06/1974

Bác sĩ CKI YHCT

0917.339.774 

 

2

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Nguyễn Thị Quý

 

13/06/1986

Đại học Điều dưỡng

0945.061.351 

 

3

PHÒNG TCHC

Phạm Thanh Hồng

31/12/1976

 

ThS YTCC

0911.311.276

 

4

PHÒNG TCKT

Bùi Thị Hương

 

17/09/1982

ThS QTKD

 0946.070.738

 

5

PHÒNG DS-TT-GDSK

Nguyễn Thị Liễu

 

22/5/1972

Cử nhân QTKD

0913.398.732

 


Tin khác
Thông tin mới nhất
Đăng nhập