"TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH"

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
KHỐI LAM SÀNG

KHỐI LÂM SÀNG

 

 

TT

TỔ CHỨC

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ
chuyên môn

Số điện thoại

 

 

Nam

Nữ

 

 

1

KHOA NỘI - NHI

Trịnh Thị Hải

 

07/02/1973

Bác sĩ CKI

 0983.011.996

 

2

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

Trần Nam Trung

12/11/1977

 

BS CKII Ngoại

 0834.186.189

 

3

KHOA BỆNH NHIỆT ĐỚI

Vũ Thị Tăng

 

12/08/1974

Bác sĩ

0948.592.265 

 

4

KHOA KHÁM BỆNH

Nguyễn Văn Minh

05/08/1971

 

Bác sĩ CKI Nội

 0984.361.251

 

5

KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA

Cao Đức Lực

12/5/1974

 

Bác sĩ CKI Tai Mũi Họng

0915.104.684 

 

6

KHOA CSSKSS

Phạm Thị Thanh Quyên

 

29/08/1971

Bác sĩ CKI Sản

 0936.780.189

 

7

KHOA YHCT - PHCN

Đào Thị Quỳnh Thoa

 

16/07/1974

Bác sĩ CKI YHCT

 0935.100.703

 

8

KHOA HSCC

Trương Thị Thanh Huế

 

09/08/1974

BS CKI Nội

 0936.952.289

 


Tin khác
Thông tin mới nhất
Đăng nhập