"TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH"

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Bệnh viện Thành phố Hải Phòng
Thông báo về các lỗi xuất toán KCB BHYT ngày 20/09/2019
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN DƯƠNG
PHÒNG TCHCQT
                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO


Kính gửi: Các khoa, phòng, Trạm y tế tuyến xã  Căn cứ vào quá trình đối chiếu, thậm định quyết toán hồ sơ, bệnh án KCB BHYT tại Trung tâm y tế huyện An Dương, Trạm y tế các xã trong năm 2019.

  Cổng giám định BHYT sẽ xuất toán toàn bộ hồ sơ khi sai những nội dung sau:

  1. Mã thẻ không có dữ liệu thẻ (thẻ sai thông tin, số thẻ)
  2. Nhập sai giới tính của bệnh nhân (Nam, Nữ).
  3. Thẻ sai nơi đăng kí KCBBĐ (đánh sai mã cơ sở KCBBĐ)
  4. Mã thẻ CA5 nhập sai
  5. Y lệnh được tạo sau khi ra viện (giờ tạo đơn thuốc, y lệnh > giờ ra viện)

  Phòng TCHC làm thông báo này để các khoa, phòng, trạm căn cứ để rà soát hồ sơ, bệnh án tránh tình trạng bị xuất toán toàn bộ.


Xin trân trọng cảm ơn!


Thông tin mới nhất
Đăng nhập